De Marnixring Internationale Serviceclub (MRIS), opgericht in 1968, is de serviceclub van de Nederlandse identiteit. Zij heeft – met meer dan 1400 leden – tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen door het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.