In 2010 droeg onze ring de Stichting Taalverdediging op als kandidaat voor de erepenning en op 2 oktober mochten we de uitreiking organiseren.

De Stichting Taalverdediging is een Nederlandse maar ook in Vlaanderen werkzame organisatie die zich bezig
houdt met het verdedigen van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur. In de praktijk kant de
organisatie zich tegen uitingen van verengelsing en in het onderwijs al te gretig inspringen op globalisering door vakken in het Engels te gaan doceren. Daardoor kant de organisatie zich ook tegen de Akkoorden van Bologna, die behelzen het hoger onderwijs in de Europese Unie te harmoniseren, hetgeen in de praktijk betekent dat het hoger onderwijs steeds meer in het Engels gegeven wordt. De organisatie werd in 2000 opgezet door enkele leden van het Genootschap Onze Taal die vonden dat dit genootschap niet genoeg tegen verengelsing optreedt.

In april 2001 is de politiek neutrale Stichting Taalverdediging opgericht. De Stichting brengt driemaandelijks een Nieuwsbrief uit waarin artikelen van begunstigers, bestuursleden en ondersteuners regelmatig verschijnen en waarin de abonnees op de hoogte gehouden van de lobbyactiviteiten en al of niet de successen van de Stichting. Men schrijft met grote regelmaat brieven met klachten en/of suggesties naar organisaties die door het grijpen naar het Engels het Nederlands ondermijnen of zich niet houden aan voorschriften (zoals de taalwetten in België) die het gebruik van het Nederlands moeten waarborgen. Ook voert de Stichting rechtszaken tegen dergelijke organisaties of benadert ze hun besturen, en voert ze actie voor het behoud van het Afrikaans in zuidelijk Afrika door in gesprek te treden met Zuid-Afrikaanse vertegenwoordigers, lobbyacties te voeren bij Nederlandse en Vlaamse cultureel verantwoordelijken en brieven in kranten in Zuid-Afrika te schrijven. De organisatie als zodanig is lid van het Algemeen Nederlands Verbond en heeft contacten met de Verein Deutsche Sprache, de Vlaamse Volksbeweging, de Marnixring en met het Taal Aktie Komitee alsmede met ondersteunende personen in verschillende landen.

 

Personen of organisaties die de Marnixring Erepenning mochten in ontvangst nemen:
Remi Vermeiren, Eric Ponette, Ernst Kotzé, Piet Chielens, Ivan Mertens, Ring TV, Richard Celis, Maurits Coppieters, Vic Nees, Robert Senelle, Max Wildiers, Erik Suy, Manu Ruys, Clem de Ridder, Paul Daels (postuum), Fernand Collin, Valeer Portier, Karel van Isacker s.j., Michiel Vandekerckhove, Remi Piryns, Herman Candries, Paul A. J. Janssen, Anton van Wilderode, Hendrik Fayat, Jozef Weyns, Luc Verbeke, Jozef van Overstraeten, Renaat van der Linden, Armand Preud’homme, Flor Grammens, Willem de Meyer, André Demedts, Felix de Boeck, Fritz de Bisschop, Remi Bogaert, Paul van den Noortgate (postuum), Jozef Goossenaerts (postuum)