Op zaterdag 27 juni 2009 vulde onze ring de Carolus Borromeukerk voor een concert met werken van Jef van Hoof en Ludwig van Beethoven, onder leiding van Geert Hendrix en uitgevoerd door La Passione samen met Danny van Hoof (sopraan) en Els Vrints (piano).

De beste reden om de Vlaamse Romantische muziek te promoten, is dat het genre beslist de moeite waard is en dat het in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw onmiskenbaar heeft bijgedragen tot de culturele—en zelfs politieke—ontvoogding van onze gemeenschap.
Het is vandaag een verwaarloosd genre, mede door het totaal gebrek aan belangstelling van onze cultuurverantwoordelijken die het genre een etiket van eng nationalisme hebben opgekleefd. Ongetwij­feld waren nogal wat componisten van die tijd actief in de Vlaamse Beweging en dat is voor een aantal cultuurpausen blijkbaar voldoende om hun artistieke creaties meteen op politieke gronden te verketteren.

Nochtans, vele van de creaties van onze componisten uit de romantische periode—grosso modo te situeren tussen 1850-1950—kunnen mee met het beste wat er in die periode in Europa is voortgebracht.
De aanzet tot ons project werd gegeven in 2001 tijdens het Benoitjaar bij de herdenking van de honderdste verjaring van het overlijden van de componist, wanneer de idee werd gelanceerd de bevordering van de ‘Vlaamse Romantische Muziek’ tot vast project van onze Ring te maken.
De bedoeling daarbij is dat onze Ring op termijn mensen die zich speciaal voor de verspreiding van de Vlaamse klassieke muziek verdienstelijk maken, zou belonen door het uitreiken van een door onze Ring gesponsorde Jef van Hoof-prijs.